array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/fabkb/public/html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/fabkb/public/html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48assert(): Calling assert() with a string argument is deprecated in /home/fabkb/public/html/Ip/Internal/Revision.php:44 Vad gör en disponent?
Tel: 040-4856 212 (vardagar kl 9-16) 

vad gör en disponent?

 Det kan vara lite oklart för många vad en disponent riktigt gör. Vad är en disponents arbetsuppgifter och vad hör till fastighetsservicen?

- Disponenten leder husbolaget enligt styrelsens direktiv. Uppgifterna kan variera enligt husbolagets typ, storlek och styrelsens önskemål, berättar Annika Sandbacka, disponent för Fastighets Ab Kronoby bostäder. Till disponentens viktigaste uppgifter i husbolaget hör dock, som lagen om bostadsaktiebolag föreskriver, följande:

1. förvaltning av bostadsbolaget

Styrelsemöten och bolagsstämmor, ekonomiplanering, avtalshantering, försäkringar samt olika juridiska frågor.

2. skötsel av bostadsbolagets ekonomi

Disponenten ansvarar för att bolagets bokföring är lagenlig och att kapitalförvaltningen är ordnad på ett tillförlitligt sätt. Detta betyder i praktiken att disponentens uppgift är att se till att bostadsbolagets vardag löper smidigt genom att bl.a ta hand om hyres- och leverantörsreskontra, upprätthålla invånarförteckningen samt hantera lån. Bokförare Anna-Maria Forss sköter om Kronoby bostäders bokföring. 

3. boendetjänster

Ledning och utveckling av uthyrning och boendetjänster. Dagliga ärenden som bl.a marknadsföring, bostadsvisningar, uppgörelse av hyreskontrakt, uppsägningar och  information till de boende som t.ex. hantering av parkeringsplatser och flyttanmälningar.

4. fastighetsförvaltning

Upprättande av en långsiktig underhållsplan för fastigheterna, organisering och övervakning av olika projekt samt daglig reparations- och underhållsverksamhet. 

- Disponent är alltså inte samma som fastighetsskötare, säger Annika Sandbacka. En fastighetsskötare eller fastighetsservicebolag sköter konkret om fastigheten, och ansvarar för det löpande servicearbetet som t.ex innebär reparationsarbeten, gräsklippning, snöröjning och sandning. Till uppgifterna hör även att uppdatera namn i trappuppgångar och på postlådor. Fastighetsskötaren/servicebolaget sköter också om dörröppning ifall en hyresgäst låst ut sig samt plötsliga felanmälningar.