array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/fabkb/public/html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/fabkb/public/html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48assert(): Calling assert() with a string argument is deprecated in /home/fabkb/public/html/Ip/Internal/Revision.php:44 Uppsägning | Kronoby bostäder
Tel: 040-4856 212 (vardagar kl 9-16) 

Uppsägning av hyresavtal

 Hyresavtalets uppsägning bör alltid ske skriftligen.

Uppsägningstiden är en hel kalendermånad, och räknas från sista dagen den månad då uppsägningen görs.

Uppsägning av hyresavtal kan göras på ett av följande sätt:

  •  genom att fylla i och skicka uppsägningsformuläret här intill
  • genom att underskriva en uppsägningsblankett på vårt kontor
  • genom en fritt formulerad, underskriven uppsägning som sänds till        Fastighets Ab Kronoby Bostäder, Säbråvägen 2, 68500 KRONOBY